56-os SZÖVETSÉG

Híreink

Székelyudvarhelyi emlékműavatás

 

Bonyhádi 56-osok ez évi megemlékezése

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Szövetségünk tagja, Pajor Gyula Károly, elhunyt.

Temetése 2017. október 19-én, 14:00-kor az óbudai temetőben lesz.

Kliebert László honvéd százados emléktáblája előtt

Józsa Csaba polgármester, 56-os Szövetség, Verseg, temető, Kliebert sír koszorúzása 2017.09.08.

 

2016. szeptember 10-én, egy éve hunyt el szeretett elnökünk, Styop Ferencné.

Ezen évforduló alkalmából a szeptemberben tartandó elnökségi ülésen megemlékezünk életéről és a Szövetségben töltött munkásságáról, mely áldás és öröm volt számunkra.

Gyászjelentések

 

Emléktábla a hősöknek

Köszönet

Styop Ferencné temetése

Az 56-os Szövetség Elnökségének!


Tisztelt Elnökség!

A Család nevében szeretnénk mégegyszer megköszönni részvételüket és az Önök által kifejezett részvétet, amivel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat, egyúttal leróva kegyeletüket Styop Ferencné született Harmath Ilona mozgalmi és emberi életműve előtt.
Külön köszönetet mondunk Karacs Zsigmond alelnök úrnak, a tartalmas és informatív búcsúbeszédért, Égi Pál elnök-jelölt úrnak, Lentulay György úr levelének felolvasásáért, valamint Kazai Károly úrnak, aki a tragédia óta folyamatosan egyeztet és együttműködik  velünk. Természetesen köszönettel tartozunk az 56-os Szövetség, valamint a társ-szervezetek valamennyi megjelent vezetőjének és tagjának, különösen azoknak, akik vidékről jöttek el, hogy kifejezzék tiszteletüket és együttérzésüket.
Úgy érezzük, hogy a búcsúztatás és a temetés minden tekintetben méltó volt az elhunyt életművéhez. Tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki a díszőrség tagjainak, valamint a zászlóvivőnek is. A Lyukas Zászlót a család megőrzendő emlékként vette át és azt a Styop Ferencné által képviselt értékrend részének tekinti, különösen a 60. Évforduló közeledtével.

Kívánjuk, hogy az 56-os Szövetség a jövőben is hitelesen képviselje és jelenítse meg a forradalom és szabdságharc eszmeiségét, különösen a közös célért való összefogás erejét.

 


Tisztelettel:Petrócziné Styop Ilona                                                              Styop Ferenc.      
    az elhunyt leánya                                                                  az elhunyt fia

Oldal tetejére

Híreink - 56-os Szövetség